HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4924
ime V., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar, ispitani lugar
      Kr. kot. oblasti Vrbovsko / Kot. oblasti Vrbovsko

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4924)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrbovsko


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM