HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4932
ime V., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Klasnić

                                                                IZBOR      (lug1905/4932)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klasnić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM