HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4935
ime V., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Novigrad- Podravski

                                                                IZBOR      (lug1905/4935)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novigrad Podravski


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM