HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4938
ime V., Martin
zvanje
zanimanje     
podlugar
      Kot. šumarije Otok

                                                                IZBOR      (lug1905/4938)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM