HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID495
ime D., Đuro
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /495)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, zaposlen u Šumariji Vinkovci od 1955, gdje se nalazio i 1972.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM