HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4950
ime V., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Čazma / zem. zajednica Čazma - Dubrava

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4950)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Čazma


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM