HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID496
ime D., Branko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /496)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1971.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu polazio je i završio u Karlovcu 1970. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Ogulin, Šumarija Josipdol.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM