HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4981
ime Z., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda
      Kot. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1905/4981)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM