HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4986
ime Z., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Vel. Gorica / Zem. zajednice Vel. Gorica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4986)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gorica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM