HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5013
ime A., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Daruvar, Sirač (Ugarska banka d.d.)


lokacija

djelovao Sirač


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM