HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5017
ime A., Nikola
zvanje
zanimanje     
nadlugar ovrhovitelj
      Gospod. ured u Petrinji, II. banska im. opć.

                                                                IZBOR      (lug1918/5017)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM