HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID507
ime D., Branko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /507)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Rođ. je 1928. u Maloj Črešnjevici kod Pitomače. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a Šum. školu u Karlovcu Radio je kao šum. tehničar u Šum. Mrkopalj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM