HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5099
ime B., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar
      Slob. i kr. grada Petrinja

                                                                IZBOR      (lug1918/5099)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Petrinja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM