HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID510
ime D., Franjo
zvanje
zanimanje     
tehničar drvne struke, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /510)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Marka i Marije rođ. Krapac. Osnovnu i Tehničku školu drvne struke završio je u Virovitici. Nakon završene škole zaposlio se 1969. god. u DI "Gaj" Pitomača. God. 1976. prelazi na rad u šumarstvo, gdje je proveo glavninu radnog vijeka. Sada radi kao pom. revirnika u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Virovitica. Bavi se lovom i član je lovačkih udruga (lov. I, II. i III. reda).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM