HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5105
ime B., Ladislav
zvanje
zanimanje     
lugar
      Šum. uprave u Crncu, Vlastel. Dobrović, baruna Gutmanna

                                                                IZBOR      (lug1918/5105)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crnac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM