HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID512
ime D., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /512)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacSpec.radnik u šum. II. st., sjekač motornom pilom
srednje obr.1997.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Uz rad završio je 1997. Šum. školu u Karlovcu. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Koprivnica, Šumarija Sokolovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM