HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5122
ime B., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar
      II. reda Kot. šumarije Novagradiška

                                                                IZBOR      (lug1918/5122)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novagradiška


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM