HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5128
ime B., Luka
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda
      Kot. šumarije Vrginmost

                                                                IZBOR      (lug1918/5128)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrginmost


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM