HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5160
ime B., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Podvinje

                                                                IZBOR      (lug1918/5160)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Podvinje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM