HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5166
ime B., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Modruš

                                                                IZBOR      (lug1918/5166)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Modruš


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM