HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5173
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda
      Kot. šumarije Sinac

                                                                IZBOR      (lug1918/5173)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sinac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM