HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5174
ime B., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Trnjani


lokacija

djelovao Trnjani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM