HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5198
ime B., Jakob
zvanje
zanimanje     
lugar
      Slob. i kr. grada Varaždina

                                                                IZBOR      (lug1918/5198)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Varaždin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM