HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5200
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Garešnica / ŠU Čazma

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5200)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Garešnica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM