HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID521
ime D., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, manipulant
     

                                                                IZBOR      (lugari /521)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1962.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu u Karlovcu završio je 1962. U šumarstvu se zaposlio 1963, a 1974. god. radio je u Šum. "Repaš" Ždala, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM