HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5216
ime B., Damjan
zvanje
zanimanje     
privremeni lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Karlovac / ŠU Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5216)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM