HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5237
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Glina


lokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM