HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID525
ime D., Branko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /525)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

član HŠD ogranak
Buzet

1988

umirovljenik

šumarski tehničar

 Uz rad završio je 1996. Šum. školu u Karlovcu. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Buzet, Šumarija Pula.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM