HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID526
ime D., Ante
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /526)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Jure i Ane rođ. Bilen. Osnovnu školu završio je u Rijeci, a Srednju šumarsku u Delnicama 1964. god. Dosadašnji radni vijek proveo je u Šumariji Rijeka, na mjestu referenta za uzgoj šuma. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Rijeka. S obitelji živi u Rijeci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM