HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5270
ime B., Vid
zvanje
zanimanje     
lugar
      z.z. Kr. kot. oblasti Zlatar


lokacija

djelovao Zlatar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM