HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5271
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Okučani

                                                                IZBOR      (lug1918/5271)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Okučani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM