HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5285
ime B., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Pleternica


lokacija

djelovao Pleternica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM