HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID531
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /531)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Šumarske je škole završio 1903, a u državnu službu stupio je 1.9.1904. god. kod tadašnje Kotarske oblasti u Voloskom. Stručni je ispit položio 1908. Službovao je kraće vrijeme u Zadru, pa u Sinju. Od 1913. do 1920. radio je u Korčuli, a potom do 1945. u Splitu. Nakon rata vraća se u Istru: Pula, Opatija – Lovran i Rijeka. God. 1952. odlazi u mirovinu, ali radi honorarno u Šumariji Opatija. Isticao se rijetko predanim visokokvalitetnim radom na stručnom polju. Bio je odličan šumar – praktičar i jedan od najboljih naših dendrologa u to vrijeme, a bio je i vrstan poznavalac egzota. Podigao je velik broj šumskih kultura, a opjevani Marjan stručno je djelo šumara Draščića. Primio je nagradu Šumarije Opatija i Šum. kluba Rijeka prigodom 50. obljetnice njegova rada (1953). Viši šum. tehničar Ivan Draščić svijetao je primjer našeg šumarstva. (Vid. Šum. list. 1955.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 R. B.: Jubilej Ivana Draščića, ŠL 1-2/1955, s.50 PDF
 REGENT, Boris: Draščić Ivan., ŠL 9-10/1965, s.474 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM