HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5349
ime Č., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kr. drž. šumarije Pitomača

                                                                IZBOR      (lug1918/5349)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pitomača


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM