HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID537
ime D., Ivan  - stariji
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     


lokacija


 Zaposlio se na području ŠG "Hrast" Vinkovci 1956. sa radnim stažom od jedne godine. Na radu u Šumariji Gunja bio je 1972. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM