HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID540
ime D., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik, računovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /540)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Split

1978

umrli

šumarski tehničar

 Sin Ante i Marije Dubravac. Osnovnu i srednju školu završio je u Imotskom, (1975), a u Šum. školi u Kaštelima se 1997. god. prekvalifi cirao i postigao zvanje šum. tehničara. Tijekom 1977. bio je v.d. tajnika Fonda stambeno–komunalnih djelatnosti. Od 1978. radi kao rukovoditelj računovodstva Šumarije Imotski. Od 1991. do 1997. bio je računovođa, a od 1997. na mjestu je revirnika u istoj Šumariji. I danas (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Split, Šumarija Imotski kao revirnik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM