HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5402
ime D., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Daruvar

                                                                IZBOR      (lug1918/5402)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Daruvar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM