HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5421
ime D., Matija
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Rujevac / ŠU Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5421)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rujevac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM