HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID545
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /545)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Osnovnu školu pohađa u Crikvenici i Glini, a sedmoljetku (nižu gimnaziju) u Petrinji. Nakon položene male mature zapošljava se na go dinu dana u Poduzeću za iskorištavanje šuma Sisak, a zatim se upisuje u Srednju šum. školu za krš u Splitu, gdje maturira 1952. god. Potom godinu dana radi u ŠG “Viševica” Rijeka – u odjelu za Uređivanje šuma. Nakon povratka iz vojske radio je gotovo dva desetljeća po šumama Gorskog kotara, Velike Kapele, Velebita, Učke i drugih susjednih šumskih predjela. Vrlo dobro je poznavao poslove uređivanja šuma te izrađivao tehničke nacrte i matrice, sačinjene od podataka njegove precizne izmjere na terenu i izračunavanja podataka. Njegovi podaci su i kasnije poslužili kao dobre podloge izrade novih nacrta. Nakon reorganizacije šumarstva, zaposlen je u “Drvu” Rijeka, gdje radi do odlaska u mirovinu 1991. godine. Bio je ljubitelj fi latelije pa je priredio nekoliko tematskih zbirki iz šumarstva i srodnih prirodnih znanosti za što je dobio nekoliko domaćih i međunarodnih priznanja. (Vid. ŠL 1994, str. 133.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: Ivan Dujanić (1932-1992.), ŠL 3-4/1994, s.131 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM