HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5464
ime D., Rade
zvanje
zanimanje     
lugar - pisar
      Kot. šumarije Vrginmost

                                                                IZBOR      (lug1918/5464)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrginmost


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM