HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5467
ime D., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Dvor

                                                                IZBOR      (lug1918/5467)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Dvor


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM