HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID547
ime D., Marijan
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /547)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1982. god. Od 1989. bio je poslovođa u NPŠO, Park–šuma Maksimir, Šum. fakulteta u Zagrebu, a od 1996. djelatnik je na objektu Dotršćina, Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM