HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5489
ime D., Nikola
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. drž. šumarije Gospić

                                                                IZBOR      (lug1918/5489)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gospić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM