HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5489
ime D., Nikola
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. drž. šumarije Gospić


lokacija

djelovao Gospić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM