HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5549
ime F., Nikola
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1918/5549)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM