HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5551
ime F., Ivan
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1918/5551)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM