HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5599
ime G., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Dvor

                                                                IZBOR      (lug1918/5599)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dvor


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM