HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5608
ime G., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Fužine

                                                                IZBOR      (lug1918/5608)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Fužine


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM