HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5628
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. oblasti Pisarovina Graff , Martin, gradski lugar Slob. i kr. grada Varaždina

                                                                IZBOR      (lug1918/5628)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Varaždin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM