HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5662
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Vrginmost

                                                                IZBOR      (lug1918/5662)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrginmost


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM